/ 07

KOLEJNE WYDARZENIE

Najbliższy kurs

/ 08

ZAPRASZAMY NA NASZE NASTĘPNE SZKOLENIE

Kurs do Certyfikatu PTGiP Oceny Serca Płodu
Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji Diagnosty Prenatalnej PTGiP
Logo PTGiP

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs do Certyfikatu PTGiP Oceny Serca Płodu
20 - 21.10.2023 – CZĘŚĆ TEORETYCZNA I WARSZTATY

08.45-09.00 Rejestracja uczestników

09.30-10.30 Badanie serca podstawowe. Badanie serca z kolorowym Dopplerem – uczymy się oczami położnika patrzeć na przepływy w/sercowe w kolorowym Dopplerze. Dlaczego czasem w przepływach w/sercowych widzimy turbulencję? Siatki centylowe w sercu – z-score. Co jest duże, a co małe w obrazie 4-jam serca. Nieprawidłowe położenie serca w klatce piersiowej –  B. Czuba, W.Cnota

10.30-11.10 Nieprawidłowe obrazy górnego śródpiersia – diagnostyka wad, anomalii naczyniowych, ringów naczyniowych – KROK PO KROKU DO ROZPOZNANIA. –  A. Włoch

11.10-11:20   PRZERWA KAWOWA.

11.20-12:00 Zaburzenia rytmu serca płodu – diagnostyka i postępowanie. Zagadki. –  A. Włoch

12.20-13.00 Wady lewego serca – HLHS, borderline left heart, zwężenie zastawki t. aortalnej, koarktacja aorty. – K. Janiak

13.00-14.00 Wady przegród serca płodu. –  H. Moczulska

13.00-13.30 Serce oczami genetyka. –  H. Moczulska

14.00-15.00   PRZERWA OBIADOWA

15.00-15.50 Wybrane wady stożka tętniczego – ToF, TAC, DORV – filmy pokazowe – K. Janiak

15.50-16.30  Prenatalna diagnostyka genetyczna w wadach stożka naczyniowego. – H. Moczulska

16.30-17.10  Krążenie wątrobowe. Agenezja przewodu żylnego – rodzaje, rozpoznanie, postępowanie. Przetoki wrotno-systemowe. – A. Włoch

17.10-17:20   PRZERWA KAWOWA.

17.20-18.00  Przełożenie wielkich pni tętniczych – proste i skorygowane – diagnostyka, ciekawe przypadki. – K. Janiak

Program kursu może ulec zmianie.

Punkty edukacyjne za teorię – 30 pkt do Certyfikatu PTGiP Oceny Serca Płodu
Punkty za warsztaty – zgodnie z zasadami PTGiP

Warsztaty  – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, ul. W. Lipa 2 Ruda Śląska

W czasie warsztatów badanie pacjentek z rozpoznanymi wadami serca płodu, z omówieniem rodzaju wady, nieprawidłowości w obrazie USG i dalszego postępowania.

Badanie w grupach kilkuosobowych przy aparacie USG.
Warsztaty rozpoczynają się o 10.00 i kończą ok godziny 15.00

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji Diagnosty Prenatalnej PTGiP
17-18.11.2023– CZĘŚĆ TEORETYCZNA I WARSZTATY

08.45-09.00 Rejestracja uczestników

09.00-09.40 Badanie ultrasonograficzne – badanie USG I trymestru. Test złożony. Markery dodatkowe. –  B. Czuba

09.40-10.20 Zaburzenia rytmu serca płodu – podstawy dla położników, wytyczne, omówienie przypadków, postępowanie. –  A. Włoch

10.20-10:30   PRZERWA KAWOWA.

10.30-11:30 NIPT – rodzaje testów, wybór odpowiedniego testu do sytuacji klinicznej, wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne  –  H. Moczulska

11.30-12.20 Wybór odpowiedniego testu genetycznego, konsultacja wyników i dalsze postepowanie – H. Moczulska

12.20-13.20 Zasady oceny OUN. Rekomendacje PTGiP i ISUOG –  R. Jaczyńska

13.20-14.00 Ocena kręgosłupa – wejdźmy na wyższy poziom –  R. Jaczyńska

14.00-15.00   PRZERWA NA OBIAD

15.00-15.40 Fetal Growth restriction – monitorowanie ciąży, niewydolność łożyska – W. Cnota

15.40-16.40  Diagnostyka genetyczna przyczyn hipotrofii płodu i ciąży mnogiej – H. Moczulska

16.40-16:50   PRZERWA KAWOWA.

16.50-17.40  Badanie III trymestru ciąży – nie tylko biometria i AFI – R. Jaczyńska

17.40  Trzy zagadki – A. Włoch, W. Cnota, B. Czuba

Program kursu może ulec zmianie.

Punkty edukacyjne za teorię – 30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTGiP USG

Punkty za warsztaty – zgodnie z zasadami PTGiP

Warsztaty

Warsztaty ultrasonograficzne – Ustroń „DW Jaskółka”, w godzinach 9.00-14.00 – zakończone wspólnym lunchem

Przeprowadzimy badanie płodów w I trymestrze- z oceną markerów ryzyka aberracji chromosomowych. Przeszkolimy Państwa w ocenie przepływów przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny. Dalsza ocena w czasie warsztatów będzie zawierała:

  1. Badanie płodu w II trymestrze. Ocena narządowa. Obrazowanie struktur OUN. Jak badać ciało modzelowate.

  2. Omówienie badania serca. Ocena górnego śródpiersia w poszukiwaniu – markeru ARSA. Badanie M-mode – ocena rytmu serca płodu.

  3. Badanie dopplerowskie naczyń obwodowych i serca płodu.

  4. Badanie płodu w III trymestrze – ocena dobrostanu płodu, ocena łożyska, przepływów obwodowych. Badanie narządów płodu.

/ 09

REGULAMIN

20-21.10.2023 – KURS I WARSZTATY

Kurs Echokardiograficzny Serca Płodu

Hotel Vienna House, ul. Sokolska 24, Katowice

Cena kursu teoretycznego:

1100 PLN dla lekarzy ze specjalizacją

550 PLN dla lekarzy w trakcie specjalizacji

Warsztaty

Szpital Miejski, ul. W. Lipa 2, Ruda Śląska

Cena warsztatów:

1100 PLN dla lekarzy ze specjalizacją

550 PLN dla lekarzy w trakcie specjalizacji

17-18.11.2023 – KURS I WARSZTATY

Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji Diagnosty Prenatalnej PTGiP

Hotel Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, Ustroń

Cena kursu teoretycznego:

1100 PLN dla lekarzy ze specjalizacją

550 PLN dla lekarzy w trakcie specjalizacji

Cena warsztatów:

1100 PLN dla lekarzy ze specjalizacją

550 PLN dla lekarzy w trakcie specjalizacji